ขอโทษครับ ขณะนี้ทาง DekAds กำลังทำการ Backup Serverอยู่ครับ
------------------------------------------------------
แต่ตัว Ad ยังปล่อยอยู่ปกตินะครับ
------------------------------------------------------
We will be back shortly
Last Updated: Jun 30th, 2008 . 10:23PM